Sempozyum Kapsamı

ÜNAK2023 “Yeni Yüzyılda Geleceğin Kütüphaneleri

28-29 Eylül 2023 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın

Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte bilgi ve iletişim alanında büyük değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler, geleneksel kütüphaneleri de etkilemektedir. Yeni yüzyılda, kütüphanelerin geleceği hakkında tartışmak, bu dönüşümleri anlamak ve kütüphanelerin önemini vurgulamak için önemli bir adımdır.

Bu amaçla düzenlenecek olan “Yeni Yüzyılda Geleceğin Kütüphaneleri” başlıklı sempozyum, kütüphane profesyonelleri, araştırmacılar ve ilgili taraflar için bir platform sağlayacaktır. Ülkemizdeki kütüphanelerin ve bilgi merkezlerinin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında nasıl gelişeceğine dair fikirleri, deneyimleri ve stratejileri paylaşmak, tartışmak ve keşfetmek, kütüphane profesyonellerinin geleceğe yönelik hazırlık yapmalarını ve kütüphane hizmetlerini geliştirmelerini, ayrıca, kütüphane ve bilgi merkezlerinin ülkemizdeki rolünü, eşitlik, erişim ve sürdürülebilirlik, teknoloji ve yeniliklerin kütüphanelerde nasıl kullanıldığını, veri yönetimi ve bilgi erişimindeki güncel gelişmeler vb. gibi konuları ele almayı amaçlamaktadır. Önde gelen uzmanlar, sektör liderleri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek bu etkinlik, katılımcılara Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kütüphaneler ve bilgi merkezlerinin geleceğine dair kapsamlı bir bakış sunacak ve sektördeki en son gelişmeleri paylaşma fırsatı verecektir.

“Yeni Yüzyılda Kütüphanelerin Geleceği” sempozyumu, kütüphane profesyonelleri ve ilgili taraflar için kütüphane hizmetlerini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak tartışmaları teşvik edecektir. Bu sempozyum, kütüphanelerimizin dijital çağda değerli ve etkili birer kurum olarak nasıl var olabileceğini keşfetmek ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek için bir fırsat sunmaktadır. Katılımcıların deneyimlerini paylaşması ve işbirliği yapması, kütüphane hizmetlerini daha güçlü, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirecektir.

Kapsam:

Dijitalleşme ve Kütüphaneler:

 • Yeni teknolojilerin kütüphane hizmetlerine etkisi
 • E-kitaplar, dijital koleksiyonlar ve çevrimiçi erişim
 • Sanal kütüphaneler ve uzaktan erişim olanakları
 • Yapay Zeka ve otomatikleştirme teknolojileri
 • Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları

Kütüphaneler ve Toplum:

 • Kütüphanelerin toplumda oynadığı rol
 • Kütüphanelerin eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik için fırsatlar sunması
 • Kütüphanelerin yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmedeki rolü
 • Sosyal medyanın kütüphanelere etkisi

Veri Yönetimi ve Kütüphaneler:

 • Büyük veri ve veri yönetimi
 • Veri yönetimi ve analitiği
 • Veri arşivleme, koruma ve paylaşımı
 • Kütüphanelerin araştırma verilerine erişimi kolaylaştırmadaki rolü

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kütüphaneler:

 • Kütüphanelerin çevresel sürdürülebilirlik için potansiyeli
 • Dijital kaynakların çevresel etkileri
 • Sürdürülebilirlik odaklı kütüphane tasarımı ve yönetimi
 • Geleceğin kütüphane mimarisi ve tasarımı

Kütüphane Hizmetlerinde Yenilikçilik:

 • Yaratıcı programlar ve etkinlikler
 • Erişilebilirlik ve Kütüphane kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni yaklaşımlar
 • İnovasyon ve işbirliği ile kütüphane hizmetlerini geliştirme